Artikelbild

En hållbar nybyggnation med högt ställda miljömål

Klimatsmarta hus efterfrågas i allt större utsträckning av såväl hyresgäster som fastighetsä­gare. Den omfattande nybyggnationen på Sveavägen 44 hade högt ställda mål ur miljöperspektiv. Kontorsfastigheten har uppnått betyget ”Excellent” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM och har också vunnit priset Sweden Green Building Award.

BREEAM bygger på tio viktade betygskriterier, som sam­mantaget ger en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Exempel på områden som vi jobbar med inom fastigheten är:

  • Energianvändningen ska minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2, vilket innebär ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år. Den minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen. 
  • Transport. Fastigheten har ett centralt läge med närhet till tunnelbana, tåg och möjligheten att ta sig till arbetsplatsen med cykel eller till fots.
  • Hälsa & Välbefinnande. Tar hänsyn till arbetsmiljö och inomhusklimat

Takpark med ekologisk mångfald
Ovanpå Sveavägen 44 finns Sveriges första riktiga takpark med ekologisk mångfald, plats för informella möten och hänförande utsikt - mitt i city. Det handlar alltså inte om en liten gräsmatta, utan om svenska naturtyper i form av rikblommande torräng, en krattskog och klapperstensfält.

Läs mer om BREEAM
Läs mer om Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete