Artikelbild

Miljövärden för BREEAM, kontorsbyggnaden

Sveavägen 44 har miljöklassats enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent. 

Här följer byggnadsinformation med de miljövärden kontorsfastigheten kommer att få efter färdigställandet. Listan kallas BREEAM, Man 9.

 BREEAM nivå

 Excellent

 Beskrivning av projektet.

Sveavägen 44 har genomgått en total rekonstruktion. I princip har allting utom betongstomme byggts om. Därtill har tillbyggnader inom fastigheten ökat den totala ytan med över 30 %. Byggnaden kommer att innehålla kontor, affärer, restaurang och hotell. Största andelen kommer att bli kontor.

De viktigaste innovationerna avseende design av byggnaden.

Takterrass med 40 nya arter, energiborrhål, solvärme cykelparkering med omklädningsmöjighet. Kontoren kan enkelt växa eller minska utifrån kundens behov. Solfångare. Möblera om konceptet minimerar materialåtgång vid ombyggnationer av kontorslokaler.

Produktionskostnad per m2.

16 000

Installationskostnad per m2.

4 000

Kostnad för utvändiga arbeten.

150

Kontorsyta

31 000 m2

Handelsyta

7 507 m2

Kommunikationsyta

3 913 m2

Receptionsyta

300 m2

Restaurangyta

1 200 m2

Köksyta

 1 500 m2

Driftutrymmen

3 676 m2

Garageyta

3 000 m2

Biutrymmen

796 m2

Total yta

52 892 m2

Andel gemensamma ytor i hela byggnaden.

10%

Beräknad  energianvändning, total, (kWh/m2).

33 (exkl. verksamhetsel)

Beräknad energianvändning, värme, (kWh/m2).

6

Beräknad  energianvändning, kyla, (kWh/m2).

3

Beräknad  energianvändning, fastighetsel, (kWh/m2).

24

Beräknad  energianvändning, verksamhetsel, (kWh/m2).

41

Beräknad fossilanvändning värme.

14 % (0,84 kWh/m2)

Beräknad fossilanvändning kyla.

0%

Beräknad fossilanvändning el.

0%

Beräknad solenergi.

35 Mwh/år

Beräknad vattenanvändning  m3/person/år.

25

% av vattenanvändningen från regnvatten eller gråvatten.

0

Innovativ teknisk byggledning. (Åtgärder som vidtagits under byggprocessen för att minska miljöpåverkan).

Minskade leveranser till bygget med hjälp av samordnade leveranser. Källsortering med ”efterbehandling” på  källsorteringsplats på plan 0 där en specialiserad medarbetare gör kontroller och eftersortering.

Publicering av information kring design- och konstruktionsutveckling.

www.sveavägen44.se