Artikelbild

Miljövärden för BREEAM, hotellbyggnaden

Sveavägen 48 utgör en av fastigheterna i Skandia Fastigheters kvarter Sveavägen 44, som ligger i centrala Stockholm.

Byggnaden i jugendstil uppfördes 1910 som flickskola och efter att ha fungerat som kontor under en lång period har den nu byggts om till hotell Miss Clara som ägs av Nobisgruppen. Ursprungsarkitekt på sin tid var arkitektfirman Hagström och Ekman. Nuvarande arkitekter är Wingårdhs Arkitektkontor.

Hotellbyggnaden på Sveavägen 48 har miljöklassats enligt det internationella systemet BREEAM. Den uppnådde klassificeringen "Very good" efter färdigställandet.

Här följer byggnadsinformation med de miljövärden hotellfastigheten har erhållit efter färdigställandet.  Listan kallas BREEAM, Man 9.

BREEAM-nivå

Very good

Beskrivning av projektet

För att säkra en tät konstruktion och uppnå moderna U-värden har de översta våningarnas tak lagts om, fönstren har bytts och anpassats till byggnadens stil. Taken har återuppbyggts i sin nuvarande utbredning med undantag av förbindelsegångarna till intilliggande fastigheter vars funktion utgått och alltså tagits bort. Fasaden har återställts mot Adolf Fredriks kyrkogata och terassen har glasats in.

De viktigaste innovationerna avseende design av byggnaden

Tillvarata de kulturella värdena i ombyggnationen med målsättning att återskapa husets ursprungliga karaktärsdrag och tidsanda. Inredningen har sin utgångspunkt i hållbara naturliga material som natursten, trä och läder som ska hålla över tiden.

Produktionskostnad per m2

12 800 SEK

Installationskostnad per m2

6 400 SEK

Kostnad för utvändiga arbeten

0 SEK

Golvarea (BTA)

5 156 m2. Tillkommande area för terrasspåbyggnad 55 m2.

Byggnadsarea (BYA)

758 m2

Driftutrymmen area

202 m2

Gemensamma ytor entréplanet

346 m2

Förrådsyta

116 m2

Andel gemensamma ytor av bottenplanet

Ej relevant

Andel gemensamma ytor i hela byggnaden 

Ej relevant

Beräknad  energianvändning, total, (kWh/m2)

84

Beräknad energianvändning, värme, (kWh/m2)

57

Beräknad  energianvändning, kyla, (kWh/m2)

10

Beräknad  energianvändning, fastighetsel, (kWh/m2)

18

Beräknad  energianvändning, verksamhetsel, (kWh/m2)

28

Beräknad fossilanvändning värme

14%

Beräknad fossilanvändning kyla

0%

Beräknad fossilanvändning el

0%

Beräknad förnybar energiproduktion, solceller eller vindkraft

0%

Beräknad vattenanvändning

30 m3/pers/år

% av vattenanvändningen från regnvatten eller gråvatten

0%

Innovativ teknisk byggledning (Åtgärder som vidtagits under byggprocessen för att minska miljöpåverkan)

Minskade leveranser till bygget med hjälp av samordnade leveranser. Källsortering med ”efterbehandling” på  källsorteringsplats på plan 0 där en specialiserad medarbetare gjort kontroller och eftersortering. All energiförbrukning samt vattenanvändning mäts och följs upp månadsvis. Alla byggvaror miljögranskas innan inbyggnad.

Publicering av information kring design- och konstruktionsutveckling

www.sveavägen44.se och på blogg: http://sveavagen44blogg.skanska.se/