Artikelbild

Flexibelt och trivsamt sedan 1942

Sveavägen 44, eller ”Thulehuset”, uppfördes under åren 1938–1942 efter ritningar av arkitekten Gustaf Clason. Att namnet blev Thulehuset beror på att huset projekterades för, och uppfördes åt, försäkringskoncernen Thulebolagen. Rationalitet och effektivitet var ledorden, samtidigt som de anställdas trivsel sattes i fokus.

Thulehuset var, när det stod färdigt 1942, det mest rationella kontorshuset i Sverige. Byggna­den var unik bland annat tack vare de flexibla kontorsavdelningarna med flyttbara mellanväg­gar och glasväggar. Vidare sköttes den interna kommunikationen med transportband för brev som löpte under fönstren. Thulehuset är ett av de bästa exemplen på ett modernt, stort, kontorskomplex från 1930-talets slut i centrala Stockholm.